Vid textframtagning för redaktionella arbete ingår bl.a. textförfattande, fotografering, korrekturläsning, redigering av text och bild, och rubriksättning.