Projektbeskrivning

Tellus är namnet på Nedermans sociala intranät för att dela, hitta och samarbeta inom koncernen.

Syftet med intranätet Tellus var att på ett effektivt vis underlätta för globalt samarbete, dokumenthantering och smart informationsdistribution för hela Nedermangruppen.Visionen var att det skulle bli det föredragna stället att hitta, dela och samarbeta på för alla Nederman anställda.

Med god dokumenthantering och stark koppling till Outlook och Communicator var SharePoint 2010 ett givet val för att förbättra internkommunikationen och förenkla kommunikationsvägar till personer och kompetens. För min del arbetade jag mycket med kravfångst, identifiering och utbildning av nyckelpersoner, workshops och innehållskapande support med redaktörer.
  •  SharePoint 2010
  •  Intern kommunikation
  •  Förändringstrategi