Projektbeskrivning

Sveriges konsulat i San Diegos uppdrag är att främja intressen i Sverige och svenska medborgare i San Diego med omnejd. Konsulatet erbjuder rutin-och räddningstjänster till svenska medborgare, inklusive leverans av svenska akuta pass. Vidare informerar man om Sverige och den svenska kulturen och hjälper till med affärskontakter.
Jag praktiserade som webbredaktör och PR-ansvarig. Koordinerade även olika event och marknadsförde Sverige i USA.  Jag hjälpte att anordna en svensk filmfestival och närvarade vid San Diego Latino Film Festival. Som tack för mina insatser för i USA gjorde San Diegos dåvarande borgmästare Jerry Sanders mig till honorär medborgare i staden. Idag är konsulatet i sett nedlagt men i praktiken hjälper Katarina Keane svenska på plats i konsulära ärenden.