Mina referenser och rekommendationer

Här har jag samlat de rekommendationsbrev jag fått från tidigare arbetsgivare. Rekommendationsbreven är översatta från engelska men det finns alltid en länk där du kan ladda ner dokumentet för att läsa rekommendationsbrevet på originalspråket.

Rekommendationsbrev från Nederman

Nederman är en världsledande leverantör av industriell luftteknik. Koncernen har dotterbolag i 29 länder med cirka cirka 1 500 anställda, är noterad på Nasdaq OMX och omsätter drygt två miljarder SEK.

  • Företag: AB Ph. Nederman & Co.
  • Plats: Helsingborg, Sverige
  • Titel: Globalt ansvarig digital marknadsföring
  • Hemsida: www.nederman.com

Jag ansvarade för Nederman-gruppens totala online-närvaro. Analyserade behov, byggde strategier, planerade och genomförde en rad projekt för en kontinuerlig utveckling av de digitala marknadsförings- och kommunikationskanalerna i linje med affärs-och varumärkesstrategi. Läs mer om min tid på Nederman.

Rekommendationsbrev från Björn Lindström på Nederman

Till den det berör,

Alexander Åkerberg (1982-07-12) har under perioden 2009-03-01 till 2012-03-16 varit anställd på AB Ph. Nederman & Co som Online Marketing Manager. Han har rapporterat till mig från 2010-10-01.

AB Ph. Nederman & Co är det företag inom Nedermangruppen som har det övergripande ansvaret för marknadsföring, kommunikation, affärsutveckling, finans och strategi. Alexander ansvarade för det dagliga underhållet Nederman hemsida med fokus på innehållshantering och användandet av sociala medier. Han har producerat texter, filmer och animationer och fyllt hemsidan med relevant material. Han har också varit med i andra marknadsföringsprojekt och integrerade kampanjer där det har använts en mix av kanaler.

Under 2011 ansvarade Alexander för utvecklingen av Nedermans nya hemsida i Sitecore genom alla faser av projektet, från strategi, informationsarkitektur och design till innehållsproduktion och implementation. Han var också kontaktpersonen för reklambyrån och de utvecklarna som var inblandade i projektet. Alexander har också utvecklat och implementerat Nedermangruppens intranät i SharePoint 2010 vilket har vuxit fram till att bli företagets viktigaste interna kommunikationskanal och av stor strategisk nytta.

Alexander har under sin tid på Nederman varit en motiverad och lojal medarbetare och är väldigt uppskattad ibland kollegorna. Han är högt respekterad bland kollegor tack vare sin välvilja att hjälpa sina medarbetare . Han har visat en mycket god kommunikationsförmåga, kreativ talang, organisationsförmåga och en stark ansvarskänsla. Dessutom är han skicklig på frågor som rör datorer, Internet och sociala medier. Alexander kan arbeta självständigt och ser till att följa upp för att säkerställa att arbetet blir gjort.

Jag ger mina allra bästa rekommendationer utan reservationer. Hans drivkraft och talang kommer att vara en enorm tillgång för dig och ditt företag. Om du har några frågor kring rekommendationen är du välkommen att kontakta mig.

Björn Lindström
Group Marketing & Communications Manager
AB Ph. Nederman & Co

Gå till Björn Lindströms LinkedInprofil Björn Lindström var min närmaste chef och är min referens på Nederman.

Om du vill veta mer om något angående mig eller Björns rekommendationsbrev kan du kontakta mig för mer information.

Om du vill kan du ladda ner rekommendationsbrevet som en pdf.  Läs mer om mitt arbete på Nederman och vad som ligger bakom rekommendationsbrevet från Björn.

Rekommendation från Sveriges konsulat i San Diego

Sveriges konsulat i San Diegos uppdrag är att främja intressen i Sverige och svenska medborgare i San Diego med omnejd. De erbjuder rutin-och räddningstjänster till svenska medborgare, inklusive leverans av svenska akuta pass. Ger information om Sverige och den svenska kulturen och hjälper till med affärskontakter.

Organisation: Sveriges konsulat i San Diego
Plats: San Diego, Kalifornien USA
Titel: Konsulärassistent för PR och kommunikation
Hemsida: http://www.sweden-sandiego.org

Redaktör för konsulatets hemsida, koordinerade event och marknadsförde Sverige i USA.  Läs mer om min tid på Sveriges konsulat i San Diego.

Rekommendationsbrev från Dr. Ulf Brynjestad på Sveriges konsulat i San Diego

Alexander Mideljung, 19820712, arbetade som konsulärassistent för PR och kommunikation under 2008. Hans fokus var att marknadsföra konsulära aktiviteter och genomföra mediala nulägesanalyser.

Alexander var ansvarig för konsulatets hemsida vilken han uppdaterade och förnyaderegelbundet. Han har visat ett tydligt intresse för grafisk design och användbarhet på nätet. Vidare har han skrivit artiklar för den landsomfattande tidningen Nordstjernan, det lokala magasinet San Diego Reader samt den svenska sportbloggen svenskafans.com. Han assisterade vid konsulära rutinaktiviteter som pass- och körkorthantering och svarade i telefon på en ständig ström av frågor till konsulatet.

Dessutom marknadsförde Alexander Swedish Centers filmefestival 2008 och skapade allt marknadsföringsmaterial, artiklar och pressreleaser för evenemanget med en budget på 20 dollar. Under sin tid på konsulatet har Alexander vid flera tillfällen visat sig vara en begåvad eventkoordinator. Han hade förmåga att arbeta självständigt och var en duktig  lagspelare som mötte tidsfrister och visade mycket god analys- och problemlösningsförmåga.

Alexander har gjort ett utomordentligt jobb och jag ger honom mina allra bästa rekommendationer för vilket position som helst på ditt företag.

Med vänliga hälsningar

Dr. Ulf Brynjestad
Konsul för Sverige

Gå till Dr. Ulfs LinkedINprofilDr. Ulf Brynjestad arbetade som Honorärkonsul på Sveriges konsulat i San Diego mellan 1986-2008. Efter det tog Advokat Erik Nowacki över som konsul och det är genom honom jag fått  rekommendationen på LinkedIn.

Om du vill veta mer om min tid på konsulatet når du Sveriges konsulat i San Diego +1 858 271 1573. Min referens är Vicekonsul Katarina Keane och hon känner mig vid mitt gamla namn Alexander Mideljung.

Om du vill kan du ladda ner rekommendationsbrevet som en pdf.  Läs mer om mitt arbete på Sveriges konsulat i San Diego och vad som ligger bakom rekommendationsbrevet från Dr. Ulf.

Personliga rekommendationer

Här har jag samlat några personliga rekommendationer från kollegor och personer jag arbetat tillsammans med. Rekommendationerna är inhämtade från det sociala nätverket LinkedIn. De kan vara översatta från engelska men du kan läsa dem i originalutförande under rubriken rekommendationer på min LinkedIn-profil. Du kan läsa mer om de olika personerna på LinkedIn genom att klicka på deras respektive bild eller namn.

Björn Lindström

Gå Björn Lindströms LinkedInprofilPålitlig, kreativ och arbetsam. Alexander har gjort ett bra jobb. Han visar starkt engagemang för sitt arbete, har bra problemlösningsförmåga och är en väldigt uppskattad kollega. Han har projektlett utvecklingen och lanseringen av Nedermangruppens nya intranät och den nya hemsidan. Jag ger honom mina allra bästa rekommendationer.

Björn Lindström, Marknads- och kommunikationschef, Nederman
16 mars 2012

Cecilia Bergensjö

Gå till Cecilia Bergensjös LinkedInprofilDet är en härlig upplevese och kul att arbeta med Alexander. Han är en kommunikativ och marknadsorienterad person som levererar resultat i arbetet. Alexander absolut största styrka är hans nyfikenhet och oräddhet för nya uppgifter. Med sin sociala och pedagogiska talang stöttar han sina kollegor så de utvecklas i sina arbeten. Rekommenderar varmt Alexander och gratulerar nya kollegor som kommer ha en väldigt bra medarbetare eller chef.

Cecilia Bergensjö, Utbildnings- och kompetensansvarig, Nederman
12 maj 2012

Immanuel Delaney, Marknadsansvarig USA

Gå till Immanuel Delaneys LinkedInprofilJag har arbetat med Alexander under flera månader i webbprojektet för integrationen av Dantherm i Nederman. Under arbetet med den nya hemsidan har han visat en djup kunskap kring de senaste webbtrenderna. Han arbetat hårt och klarar av stora projekt som detta. Han arbetade 12-18 timmar alla dagar i veckan under projektet för att optimera innehållet för maximal effekt för sökmototer. Hemsidan skulle inte ha blivit en sådan stor framgång som en den har utan hans hårda arbete och kunskap om webben. Jag rekommenderar Alexander helhjärtat för alla typer av utveckling av hemsidor.

Immanuel Delaney, Marknadsansvarig, Nederman USA
11 december 2011

Ulrika Hansson, Marknadskoordinator

Gå till Ulrica Hanssons LinkedInprofilJag har arbetat med Alexander de senaste åren och speciellt de senaste månaderna har vi arbetat sida vid sida på Nedermans hemsides- och extranätprojekt. Alexander är ambitiös, positiv och är en problemlösare. Han besitter en bred kunskap om webb och marknadsföring och håller sig ständigt uppdaterad med de senaste webbtrenderna. Mina bästa rekommendationer till Alexander, det är ett nöje att arbeta med honom.

Ulrika Hansson, Marknadskoordinator, Nederman
17 januari 2012

Tommy Norvell, Säljbolagschef USA

Gå till Tommy Norvells LinkedInprofilAlexander Mideljung är en mycket trevlig, social och kompetent person som behärskar sitt yrke till fullo. Allt som har med webben, design, hemsidor, riktade kampanjer, IT, Google etc, hanteras av Alexander på ett oerhört snabbt och effektivt sätt. Han är alltid ett steg före. Han är också mycket lätt att samarbeta med och därför kan jag ge honom mina allra bästa rekomendationer.

Tommy Norvell, Säljbolagschef Nederman USA
23 januari, 2012

Åsa Sköld, Marknadsassistent

Gå till Åsa Skölds LinkedInprofilAlexander är en fantastisk arbetskamrat. Han är duktig och hjälpsam och en person som ger mycket inspiration och energi i en grupp. Alexander är en klippa som kan mycket och gärna delar med sig. Han har en fantastisk potential!

Åsa Sköld, Marknadsassistent, Nederman
21 januari 2012